Teksti suurus:

Viru-Nigula valla 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 135, 1712

Viru-Nigula valla 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Vastu võetud 29.06.2010 nr 19

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 39¹ lg 2, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 26 ja Viru-Nigula valla põhimääruse p 52.14 alusel ning arvestades BDO Eesti AS järeldusotsust majandusaasta aruande kohta ja vallavolikogu revisjonikomisjoni arvamust.

§ 1  Kinnitada Viru-Nigula valla 2009.aasta majandusaasta aruanne vastavalt lisale (lisa 21 lehel).

§ 2  Määrus jõustub 2. juulil 2010.a.

Volikogu esimees Raivo HEINMETS

majandusaasta aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json