Teksti suurus:

Valla 2010. aasta eelarve IV muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 136, 1714

Valla 2010. aasta eelarve IV muutmine

Vastu võetud 25.08.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla-ja linnaeelarve seaduse § 23 ning Tori Vallavolikogu 22.jaanuari 2006 määruse nr 7 Tori valla põhimääruse kehtestamine § 67 lg 2 ning Tori Vallavalitsuse ettepanekute alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Tori Vallavolikogu 17.veebruari 2010.a määruse nr.4 «Valla 2010.aasta eelarve vastuvõtmine» tehakse järgnevad muudatused:

1) Muuta eelarve tulusid ja vaba jääki:

Artikkel

Tulu nimetus

2010 kinnitatud

 +/-

2010 uus

Vaba jääk

Viira Kooli remont

4 043 784

 

-760 000

 

Selja küla korvpalliväljaku ehituse kaasfinantseering

 

-126 055

 

Kokku

 

-886 055

3 157 729

2) Muuta eelarve kulusid:

Artikkel

Kulu nimetus

 

Viira kool

 

1551

Remonditööd

760 000

Sporditegevus

 

1551

Korvpalliväljaku rajamine

126 055

Kokku

886 055

§ 2. Rakendussätted

Määrust rakendatakse 01. septembrist 2010.

Volikogu esimees Ahti KUKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json