Teksti suurus:

Vastseliina alevikus asuvatele tänavatele nimede määramine

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 137, 1719

Vastseliina alevikus asuvatele tänavatele nimede määramine

Vastu võetud 30.06.2010 nr 18

Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkt 4 ja § 5 lõike 1 punkti 3, § 5 lõike 4 alusel, Vastseliina vallavolikogu

m ä ä r a b:

1. Määrata Vastseliina alevikus asuvatele tänavatele nimetused alljärgnevalt:

1.1. Petseri tänav - algus Võru tänav, lõpp riigimaantee nr 2  Tallinn-Luhamaa

1.2. Turu tänav – algus Võidu tänav, lõpp Turu tn 4

1.3. Paju tänav – algus Võidu tänav, lõpp Paju tn 2

1.4. Tiigi tänav – algus Võidu tänav, lõpp ristumine Uus tänavaga

1.5. Kalda tänav – algus Uus tänav, lõpp Ülase tn 1

1.6. Aasa tänav – algus Võru tänav, lõpp Aasa tn 2

1.7. Pikk tänav – algus Rahu tn, lõpp ristumine Tiigi tänavaga

1.8. Ülase tänav – algus Kalda tänav, lõpp Rahu tänav 10

1.9. Niidu tänav – algus Metsa tänav, lõpp Niidu tänav 5

1.10. Metsa tänav – algus Võru tänav, lõpp Metsa tn 5

1.11. Uus tänav – algus Kalda tänav, lõpp Kooli tänav

1.12. Võru tänav- algus riigimaantee nr 2, lõpp ristumine Võidu tänavaga

1.13. Rahu tänav – algus Võidu tänav, lõpp Ülase tänav 9

1.14. Võidu tänav - algus Võidu tänav 1c krunt, lõpp riigimaantee nr 2 Tallinn-Luhamaa

1.15. Tööstuse tänav – algus Petseri tänav, lõpp Tööstuse tn 16

1.16. Koidu tänav – algus Võidu tänav, lõpp Koidu tänav 5

2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.

3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Volikogu esimees Ivar TRAAGEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json