Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002. a määruse nr 33 “Tallinna Linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 138, 1724

Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002. a määruse nr 33 “Tallinna Linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 37 lõikega 13.

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusesse nr 33 «Tallinna Linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kinnitamine» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 11.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«11.3 Linnavolikogu istungid on avalikud. Istungit saab jälgida linnavolikogu hoones selleks paigaldatud ekraanilt, interneti teel ning istungisaalis. Linnavolikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam linnavolikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.»;

2) punkti 11.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«11.4 Linnavolikogu liikmetel on linnavolikogu istungisaalis alalised kohad. Linnavolikogu istungisaali võivad siseneda ja seal istungi ajal viibida linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, linnavolikogu kantselei juhataja ja linnavolikogu istungi läbiviimisega seotud teenistujad, samuti kõik istungist huvitatud isikud. Kinnisest istungist võtavad osa linnavolikogu liikmed ja istungit teenindavad ametnikud. Sõna andmise otsustab istungi juhataja.».

§ 2. Teha Vabariigi Valitsusele ettepanek eraldada riigieelarvest Tallinna linnale vajalikud vahendid linnavolikogu uue istungisaali ehitamiseks eesmärgiga tagada seal nõuetekohased tingimused huvitatud isikutele istungi jälgimiseks.

§ 3. Määrust rakendatakse juhul, kui riigieelarvest on Tallinna linnale eraldatud vajalikud vahendid linnavolikogu uue istungisaali jaoks.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2010.

Volikogu esimees Toomas VITSUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json