Teksti suurus:

Haridustöötajate tööaeg

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2013
Avaldamismärge:

Haridustöötajate tööaeg

Vastu võetud 25.06.2009 nr 113
RT I 2009, 36, 248
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.09.2010RT I 2010, 64, 47513.09.2010


Määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 43 lõike 6 alusel.

§ 1.  Ametikohtade loetelu, millel kehtib lühendatud täistööaeg

  Koolide ja muude lasteasutuste õpetajate, kasvatajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade loetelu, millel kehtib lühendatud täistööaeg, on järgmine:
  1) koolieelse lasteasutuse õpetaja, logopeed ja eripedagoog;
  2) lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) klassiõpetaja, aineõpetaja, logopeed, eripedagoog, kasvataja ja ringijuht;
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]
  3) kutseõppeasutuse õpetaja;
  4) huvikooli õpetaja, treener, huvihariduse spetsialist, klaverisaatja, kontsertmeister, ballettmeister, dirigent ja õppemeister.

§ 2.  Lühendatud täistööaja kestus

  Lühendatud täistööaja kestuseks §-s 1 loetletud ametikohtadel on 7 tundi päevas ehk 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, sealhulgas õppe- või kasvatustöö tundide arv nimetatud ametikohtadel on:
  1) koolieelse lasteasutuse õpetajal 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
  2) koolieelse lasteasutuse, lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) logopeedil ja eripedagoogil 22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]
  3) lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi põhikooli klasside klassiõpetajal ja aineõpetajal 18–24 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]
  4) gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) aineõpetajal 18–22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]
  5) kutseõppeasutuse õpetajal 18–22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
  6) lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) kasvatajal 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]
  7) huvikooli õpetajal, treeneril, huvihariduse spetsialistil, klaverisaatjal, kontsertmeistril, ballettmeistril, dirigendil ja õppemeistril 20–24 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
  8) lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) ringijuhil 22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json