Teksti suurus:

Laeva Vallavolikogu 25. augusti 2004. a määruse nr 39 "Sõidusoodustuste andmise kord Laeva valla õpilastele" muutmine

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 139, 1727

Laeva Vallavolikogu 25. augusti 2004. a määruse nr 39 "Sõidusoodustuste andmise kord Laeva valla õpilastele" muutmine

Vastu võetud 25.08.2009 nr 81

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel arvestades vallavalitsuse ettepanekut:

§ 1. Laeva vallavolikogu 25.08.2004 a. määruse nr 39 «Sõidusoodustuse andmise kord» tehakse järgmised muudatused:

(1) Punkt 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

«Käesoleva korra eesmärgiks on sätestada alg-, põhi-, kesk-, keskeri- ja kutseharidust omandavatele õpilastele sõidusoodustuse andmine ja väljamaksmine.Õpilase registreeritud elukohaks rahvastikuregistris ja tegelikuks elukohaks peab olema Laeva vald».

(2) Punkt 2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

«Väljaspool valda õppivatele alg- ja põhikooli õpilastele, kes on omal vabal valikul valinud teise õppeasutuse, sõidusoodustust ei võimaldata ning sõidukulusid ei hüvitata.»

(3) Punkt 2.5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 01. septembril 2009. a.

Volikogu esimees Jüri METS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json