Teksti suurus:

Laeva Vallavolikogu 30. jaanuari 2007. a määruse nr 34 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 139, 1730

Laeva Vallavolikogu 30. jaanuari 2007. a määruse nr 34 muutmine

Vastu võetud 15.09.2009 nr 87

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 11 alusel.

1. Tunnistada kehtetuks  Laeva vallavolikogu 30.01.2007. a määruse nr 34 «Laeva Vallavalitsuse teenistujatele palga ja hüvitiste maksmise kord» paragrahv 7.

2. Määrus jõustub 1.oktoobril 2009. a.

3. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Laeva vallavolikogule haldusmenetluse  seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

Volikogu vanim liige volikogu esimehe ülesannetes Endel SÕSTER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json