Teksti suurus:

Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend

Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2013, 10

Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend1

Vastu võetud 14.09.2010 nr 55
RT I 2010, 66, 488
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2013RT I, 28.11.2013, 101.01.2014

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 101 lõike 2 punkti 1 alusel.
[RT I, 28.11.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja (edaspidi nimekiri) vorm (lisa), selle täitmise kord ning kasutamise juhend.

§ 2.   Nimekirja vormi täitmise kord

  (1) Nimekiri tuleb koostada juhul, kui kooliekskursioonil olevate õpilaste rühmas on vähemalt üks Euroopa Liidu liikmesriigis elav kolmanda riigi kodakondsusega õpilane, kellel peab olema viisa.

  (2) Nimekirja kantakse kõik käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul kooliekskursioonil üldhariduskooli (edaspidi kool) õpilaste rühma liikmena reisivad kooliõpilased.

  (3) Nimekiri trükitakse õppeasutuse blanketile ning selle kinnitab kooli direktor.

§ 3.   Nimekirja vormi kasutamise juhend

  (1) Nimekiri on kooliekskursiooni eesmärki tõendav dokument, mis tõestab kaasareisivate õpilaste isikusamasuse ning näitab kavandatavat viibimist või läbisõidu eesmärki ning tingimusi.

  (2) Nimekirja vormi rakendatakse Euroopa Liidu sisestel kooliekskursioonidel.

  (3) Nimekirja alusel reisivat rühma peab saatma sama kooli õpetaja, kes esitab tema poolt saadetavate õpilaste nimekirja, mille on välja andnud sama kool lisas toodud vormil. Rühma saatvat õpetajat nimekirja ei kanta.

  (4) Nimekirja kantud õpilastel peab piiriületusel kaasas olema kehtiv reisidokument või muu «Riigipiiri seaduses» sätestatud, piiriületusel nõutav dokument.

  (5) Nimekiri kehtib üksnes nimekirja vormil kajastatud kooliekskursiooni kestel.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.


1EL Nõukogu otsus 94/795 JSK nõukogus Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 alusel vastuvõetud ühismeetmete kohta reisimisvõimaluste loomiseks kolmandate riikide kooliõpilastele, kes elavad ühes liikmesriigis (EÜT L 327, 19.12.1994, lk 1–3).

Lisa Reisijate nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json