Teksti suurus:

Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 66, 495

Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded

Vastu võetud 12.08.2010 nr 36

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 9 lõike 51alusel ja vastavuses «Digitaalallkirja seaduse» §-ga 371.

1) Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja (edaspidi andmekandja) peab olema piisava mahu ja suutlikkusega, et kindlustada sellele kantud andmete terviklikkus, autentsus ja konfidentsiaalsus.

2) Andmekandja peab tagama andmete säilimise vähemalt andmekandjale kantud sertifikaatide kehtivusaja jooksul alates andmete kandmisest andmekandjale.

3) Andmekandja peab olema lahutatav seadmest, kus teostatakse operatsioone digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendiga (edaspidi digitaalne dokument).

4) Andmekandja peab füüsiliste karakteristikute poolest tagama piisava vastupidavuse igapäevase kasutamise juures.

5) Andmekandja peab omama standardiseeritud andmevahetusliidest.

6) Andmekandja peab võimaldama andmete lugemist ja kirjutamist krüpteeritud andmevahetuskanali kaudu, andmete salajasus peab olema piisavalt kindlustatud.

7) Andmekandjale rakenduste laadimine ja kustutamine peab olema võimalik pärast digitaalse dokumendi väljaandmist. Rakenduste laadimine ja kustutamine peab toimuma digitaalse dokumendi väljaandja kontrolli all.

8) Andmekandja peab olema ühilduv ning võimaldama digitaalse dokumendi kasutamist olemasolevas isikutunnistuse elektrooniliseks kasutamiseks loodud infrastruktuuris.Minister Marko POMERANTS


Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Erkki KOORT

/otsingu_soovitused.json