Teksti suurus:

Laeva valla 2010. a eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 140, 1735

Laeva valla 2010. a eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.03.2010 nr 5

Määrus kehtestatakse valla- ja linnaeelarve seaduse § 9 lg 2 ja § 12, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja § 39 ning Laeva valla põhimääruse § 69 alusel.

§ 1. Kinnitada Laeva valla 2010 a. eelarve tulud summas 10 322 753 krooni, kulud summas 9 382 163 krooni ja finantseerimistehingud 940 590 krooni (lisa 1).

§ 2. Kinnitada kassatagavara summas 500 000 krooni.

§ 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2010. a.

§ 4. Määrus jõustub 5. aprillil 2010. a.

Volikogu esimees Elviire VILLA

Laeva valla 2010. a eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json