Teksti suurus:

Eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 140, 1737

Eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 30.03.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lg 5 ja 6 alusel

§ 1. Toimetulekutoetuse  määramisel aluseks võetavad kulud

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle Laeva vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2. Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:

1) Elamu tegelik hooldustasu (üür)  10 krooni 1 m2 kohta kuus;

2) Vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus  3m3  inimese kohta kuus;

3) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 18 krooni m2  kohta kuus.

4) elektrienergia maksumus 150 kWh üheliikmelise pere kohta kuus ning80  kWh iga  järgneva  pereliikme kohta kuus;

5) majapidamisgaasi maksumus 150 krooni üheliikmelise pere kohta kuus ning 80 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus;

6) Maamaksu kulusid  2 krooni 1 m2 kohta kuus;

7) Hoonekindlustuse kulusid 2 krooni 1 m2 kohta kuus;

8) Tegelik olemejäätmete veotasu kuni 60 krooni ühe elaniku kohta kuus.

§ 3. Rakendussätted

(1) Laeva Vallavolikogu 27.03.2002 määrus nr. 58 «Toimetulekutoetuse määramise ja maksmise kord» tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

(3) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2010. a.

Volikogu esimees Elviire VILLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json