Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aasta II poolaastal

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aasta II poolaastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 66, 492

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aasta II poolaastal

Vastu võetud 14.09.2010 nr 50

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügikomisjoni 28., 29. ja 30. istungi soovitusi.

§ 1.  Nõuded silmasuurusele

  Peipsi järvel on 25. septembrist kuni 30. septembrini keelatud kasutada, põhjanooda püügil, noodapäras mitte vähem kui 5 m ulatuses pära lõpuosast väiksemat silmasuurust kui 110 mm.

§ 2.  Püügikeeld

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on alates 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2010 keelatud püük kõigi kutselise kalapüügi vahenditega.

§ 3.  Rakendussäte

  Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määrus nr 71 «Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal» (RTL 2009, 99, 1470; RT I 2010, 59, 400) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json