Teksti suurus:

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine VA Laeva Vesi teeninduspiirkondades

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 141, 1748

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine VA Laeva Vesi teeninduspiirkondades

Vastu võetud 29.06.2010 nr 18

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2 ja Laeva Vallavolikogu 25.07.2006.a. määruse nr. 19 «Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord» § 9 alusel ning arvestades VA Laeva Vesi ettepanekut.

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad VA Laeva Vesi poolt opereeritavates piirkondades.

§ 2. Teenuste hinnad

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad koos käibemaksuga § 1 toodud piirkonnas on järgmised:

(1) Mällomäe pumbamajas (passi nr 5308)

1) Tasu vee eest 17 krooni/m3

(2) Siniküla külas

1) Tasu vee eest 17 krooni/m3

2) Tasu reovee ärajuhtimise eest 15 krooni/m3

(3) Kärevere külas

1) Tasu vee eest 17 krooni/m3

§ 3. Määrusest teavitamine

Pärast määruse vastuvõtmist avaldab vallavalitsus hinna muutmise teate kaks korda nädalase vahega ajalehes Postimees.

§ 4. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Laeva vallavolikogu 30.01.2007. a. määrus nr 31 «Vee ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine»

(2) Määrusega kehtestatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hind hakkab kehtima 5. oktoobrist 2010.

(3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Volikogu esimees Elviire VILLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json