Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Riksu ojas ja Riksu lahel 2010. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 66, 496

Ajutised püügikitsendused Riksu ojas ja Riksu lahel 2010. aastal

Vastu võetud 16.09.2010 nr 51

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 3 alusel ning tuginedes Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kalakasvatuse osakonna, Keskkonnaameti ning keskkonnaministri 10. märtsi 2006 käskkirjaga nr 272 moodustatud jõevähi töörühma ettepanekule.Riksu ojas ja Riksu lahel on alates käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2010 kalapüük keelatud.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json