Teksti suurus:

Biotsiidi dimetüülfumaraat sisaldavate toodete turule laskmise ja turul kättesaadavaks tegemise keelamine

Biotsiidi dimetüülfumaraat sisaldavate toodete turule laskmise ja turul kättesaadavaks tegemise keelamine - sisukord
  Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.08.2014
  Avaldamismärge:RT I 2010, 66, 497

  Biotsiidi dimetüülfumaraat sisaldavate toodete turule laskmise ja turul kättesaadavaks tegemise keelamine1

  Vastu võetud 16.09.2010 nr 64

  Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 7 alusel.

  § 1.   Euroopa Komisjoni otsuses 2009/251/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike tagama, et biotsiidi dimetüülfumaraat sisaldavaid tooteid ei lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks (ELT L 74, 20.03.2009, lk 32–34), sätestatud dimetüülfumaraati sisaldavate toodete turule laskmine ja turul kättesaadavaks tegemine on keelatud.

  § 2.   Määrus kehtib §-s 1 nimetatud otsuses sätestatud tähtpäevani.

  § 3.   Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.


  1 Euroopa Komisjoni otsus 2009/251/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike tagama, et biotsiidi dimetüülfumaraat sisaldavaid tooteid ei lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks (ELT L 74, 20.03.2009, lk 32–34).

  Juhan PARTS
  Minister

  Marika PRISKE
  Kantsler