Teksti suurus:

Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende finantshuve kahjustava pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemise koostöölepingu ajutine kohaldamine ja kesktalituste määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.09.2010
Avaldamismärge:RT II 2010, 24, 125

Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende finantshuve kahjustava pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemise koostöölepingu ajutine kohaldamine ja kesktalituste määramine

Vastu võetud 16.09.2010 nr 362

Vabariigi Valitsuse 15.10.2004 korraldus nr 762 koostöölepingu eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne koostöölepingu ajutise kohaldamise kohta


«Välissuhtlemisseaduse» § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise koostöölepingu nende finantshuve kahjustava pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks» artikli 44 lõikega 3 deklareerib Eesti Vabariik, et kuni lepingu jõustumiseni kohaldab ta lepingut suhetes teiste lepinguosalistega, kes on esitanud samasuguse deklaratsiooni, määrates koostöölepingu artiklis 11 nimetatud kesktalituseks koostöölepingu artikli 2 lõike 1 punkti a esimeses ja teises taandes loetletud valdkondades Maksu- ja Tolliameti ning koostöölepingu artiklis 11 nimetatud kesktalituseks koostöölepingu artikli 2 lõike 1 punkti a kolmandas ja neljandas taandes loetletud valdkondades Rahandusministeeriumi.

 

 

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes   Tõnis LUKAS

 

Riigisekretär   Heiki LOOT


Leping on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 46, 17.2.2009, lk 8–35).

/otsingu_soovitused.json