Teksti suurus:

„Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 69, 525

„Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.09.2010 nr 48

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 25 lõike 9, § 455 lõike 2, § 456 lõike 2, § 491 lõike 15 ja § 61 lõike 2 ning § 694 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465; RT I 2010, 38, 234) § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «kaupleja» sõnaga «kaubasaaja».

§ 2. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 63 «Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu» (RTL 2004, 44, 746; 2009, 24, 300) § 1 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad «kaupleja» sõnaga «kaubasaaja».

§ 3. Rahandusministri 6. märtsi 2009. a määruse nr 18 «Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loetelu» (RTL 2009, 24, 303) § 2 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «kaupleja» sõnaga «kaubasaaja».

§ 4. Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2006, 36, 632; 2009, 24, 300) § 5 punktis 8, § 6 lõike 3 punktis 3 ning lisa 3 ja lisa 4 tabelites asendatakse sõna «kaupleja» sõnaga «kaubasaaja».

§ 5. Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruse nr 58 «Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2008, 103, 1479) § 2 lõike 10 punktis 5 asendatakse sõna «kaupleja» sõnaga «kaubasaaja».

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json