Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 69, 519

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” muutmine

Vastu võetud 23.09.2010 nr 138

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruses nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» (RT I 2004, 44, 313) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

«131) niidurüdi Calidris alpina schinzii;»;

2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

«141) kassikakk Bubo bubo;»;

3) paragrahvi 8 lõike 2 punktid 19, 30 ja 52 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json