Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 69, 528

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Vastu võetud 24.09.2010 nr 63

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 «Ravimite piirhinnad» (RTL 2007, 26, 464; RT I 2010, 35, 211) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

Lisa

/otsingu_soovitused.json