Teksti suurus:

Riigiarhivaari ametisse nimetamine uueks tähtajaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2010
Avaldamismärge:RT III 2010, 42, 178

Riigiarhivaari ametisse nimetamine uueks tähtajaks

Vastu võetud 23.09.2010 nr 368


«Arhiiviseaduse» § 18 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» § 37 lõikega 2, § 38 punktiga 1 ja § 113 lõikega 3, «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» § 10 lõikega 4 ning Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määrusega nr 182 «Riigiteenistujate töötasustamine»:

1. Nimetada Priit Pirsko riigiarhivaari ametikohale uueks tähtajaks viieks aastaks alates 25. oktoobrist 2010. a kuni 24. oktoobrini 2015. a.

2. Määrata Priit Pirsko ametipalgaks 21 100 krooni 34. palgaastme järgi.

3. Maksta Priit Pirskole lisatasu magistrikraadi eest 10 protsenti ametipalgast.

4. Maksta Priit Pirskole lisatasu teenistusaastate eest vastavalt teenistusstaažile.

5. Priit Pirsko avaliku teenistuse staaž 25. oktoobri 2010. a seisuga on 16 aastat, 10 kuud ja 24 päeva.

 

  Peaminister   Andrus ANSIP
  Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes   Aivar RAHNO

 

/otsingu_soovitused.json