Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.01.2012
Avaldamismärge:RT III 2010, 42, 179

Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Vastu võetud 23.09.2010 nr 375


«Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seaduse» § 2, «Välisõhu kaitse seaduse» § 1207 lõike 1 ja «Riigihangete seaduse» § 10 lõike 5 alusel:

1. Volitada keskkonnaministrit kirjutama alla Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahelisele Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppele (edaspidi kokkulepe) ning kokkuleppe muudatustele.

2. Määrata rahandusminister kokkuleppe alusel ning selles sätestatud mahus saadavate finantsvahendite kasutajaks ning pärast kokkuleppe jõustumist suunata finantsvahendid riigiasutuste ja riigi valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute kasutuses olevate, korralduse lisas «Abikõlblikud hooned ja hoonekompleksid» nimetatud hoonete energiatarbimist vähendavateks investeeringuteks.

3. Keskkonnaministeeriumil kanda kokkuleppe alusel saadavad finantsvahendid pärast nende laekumist viie tööpäeva jooksul finantsvahendite kasutajale.

4. Pärast kokkuleppe jõustumist rahandusministril kasutada kokkuleppe alusel saadavaid finantsvahendeid kokkuleppes sätestatud mahus toetuse andmise haldamiseks, sealhulgas seire ning järelevalvega seotud tegevuseks, mõju ja tulemuse hindamiseks, aruandluseks, auditeerimiseks ning eelnevalt ostjaga kooskõlastades üldise teadlikkuse tõstmiseks.

5. Määrata kokkuleppes sätestatud mahus ja punktis 2 toodud investeeringute tegemiseks vajalike riigihangete korraldajaks Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.

6. Finantsvahendite kasutajal esitada iga aasta 31. juuliks Vabariigi Valitsusele aruanne kokkuleppe alusel saadud finantsvahendite kasutamise kohta eelnenud kalendriaastal. Lõpparuanne esitada hiljemalt 31. juuliks 2014. a.

 

  Peaminister   Andrus ANSIP
  Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes   Aivar RAHNO

 

LISA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json