Teksti suurus:

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.08.2014
Avaldamismärge:

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused

Vastu võetud 10.06.2004 nr 213
RT I 2004, 49, 345
jõustumine 24.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.08.2008RT I 2008, 39, 22731.08.2008
23.09.2010RT I 2010, 69, 52001.10.2010


Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 59 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Euroopa Liidu Nõukogu määruse 338/97/EÜ looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 1) lisadesse A–D kantud liikide isendite Euroopa Liitu sisseveo ja Euroopa Liidust väljaveo nõuetekohasuse kontrollimine toimub käesoleva määrusega määratud tollipunktides.

§ 2.  Tollipunktide ja tolliasutuste määramine

Tollipunkti ja tolliasutuse nimetus ja asukoht

Elusloomad

Looma osad ja derivaadid

Elus-
taimed

Taimsed
saadused

  Lemmikloomad
(kuni 5 isendit)
Veterinaar-
kontrolli alla
kuuluvad
Veterinaar-
kontrolli
alla mitte-
kuuluvad
Luhamaa piiripunkt Riia–Pihkva maanteel U; E + HC, NHC + + +
Muuga piiripunkt Muuga sadamas   +
(välja arvatud linnud)
HC, NHC-T(FR), NHC-NT + + +
Narva-1 piiripunkt Tallinna–Narva maanteel   + HC, NHC-NT + + +
Narva raudtee piiripunkt Narva raudteejaamas   +   +   Teravili
ja puit
Paldiski-2 piiripunkt Paldiski Lõunasadamas   +
(välja arvatud linnud)
HC(2), NHC-NT(2) + + +
Tallinna-1 piiripunkt Tallinna Lennujaamas   +   + + +
Lennujaama ja Endla teeninduskoht (post)       +    


U kabjalised ja sõralised;
E registreeritud hobuslased;
HC kõik inimtoiduks tarvitatavad tooted;
NHC teised tooted;
NT ilma temperatuurinõudeta;
T(FR) külmutatud tooted;
(2) ainult pakendatud tooted;
lemmikloom koer, kass, selgrootud (v.a mesilased ja vähid), troopilised dekoratiivkalad, kahepaiksed, roomajad, närilised, kõik linnuliigid (v.a nõukogu direktiividega 90/539/EMÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6–28) ja 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), hõlmatud kodulinnud).

[RT I 2010, 69, 520 - jõust. 01.10.2010]

§ 3.  Tolliasutuste määramine
[Kehtetu – RT I 2010, 69, 520 - jõust. 01.10.2010]

/otsingu_soovitused.json