Teksti suurus:

Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loetelu

Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:

Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 06.03.2009 nr 18
RTL 2009, 24, 303
jõustumine 15.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2010RT I 2010, 69, 52501.10.2010

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 456 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maksumärkide tagastamisel esitatavad dokumendid

  (1) Maksumärkide tagastamisel esitatakse järgmised dokumendid:
  1) maksumärkide saaja taotlus, mis sisaldab taotleja nime ja maksumärkide tagastamise põhjust;
  2) teatis, mis sisaldab käesoleva määruse §-s 2 nimetatud andmeid;
  3) tubakatoodete maksumärkide puhul nende saatelehe, mille alusel tagastatavad maksumärgid Maksu- ja Tolliametist väljastati, teine eksemplar. Maksumärkide saatelehe teist eksemplari ei esitata, kui tagastatavad maksumärgid saadi teiselt aktsiisilaopidajalt.

  (2) Maksumärgistaja esindaja kinnitab teatisele märgitud andmed allkirjaga juhul, kui tagastatakse maksumärgistamisel rikutud või kasutamata jäänud maksumärgid.

  (3) Maksu- ja Tolliamet tagastab ettevõtjale maksumärkide saatelehe teise eksemplari, kui see on lõplikult täitmata. Saateleht loetakse lõplikult täidetuks, kui sellel märgitud maksumärkide arv, millelt tekkis aktsiisi maksmise kohustus, mis tagastati Maksu- ja Tolliametile või mis kinnitati tubakatoodetele või nende müügipakendile, vastab saatelehel märgitud väljastatud maksumärkide arvule.

§ 2.  Teatis

  (1) Teatis tagastatavate maksumärkide kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) alkoholi puhul tagastatavate maksumärkide numbrid ja maksumärkide arv;
  2) sigarettide puhul tagastatavate maksumärkide arv nende koodide ja sigarettide maksimaalsete jaehindade lõikes;
  3) sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul tagastatavate maksumärkide arv nende koodide ja liikide ning tubakatoodete koguste lõikes müügipakendis;
  4) aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud tubakatoodete ühelt aktsiisilaopidajalt teisele aktsiisilaopidajale lähetamise saatelehe number, kui aktsiisilaopidaja tagastab teiselt aktsiisilaopidajalt saadud maksumärgid;
  5) maksumärgistamisel rikutud või maksumärgistamisel kasutamata jäänud maksumärkide tagastamisel maksumärgistaja andmed, need on isiku ärinimi, maksumärgistaja esindaja nimi, aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja puhul ka aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja number, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed.
[RT I 2010, 69, 525 - jõust. 01.10.2010]

  (2) Andmed tagastatavate maksumärkide kohta esitatakse eraldi kasutatud ja kasutamata maksumärkide osas. Kasutatud maksumärgiks loetakse näiteks maksumärgistamise protsessis rikutud maksumärki.

/otsingu_soovitused.json