Teksti suurus:

Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2010/2011. õppeaastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 71, 537

Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2010/2011. õppeaastal

Vastu võetud 27.09.2010 nr 63

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 30 lõike 4, § 31 lõike 4, § 34 lõike 3 ja § 89 lõike 9 alusel.

§ 1.  Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad

  Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 6.–7. detsember 2010. a;
  2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) Lõuna-Eesti eksamikeskuses – 14. jaanuar 2011. a;
  3) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) Põhja-Eesti eksamikeskuses – 17.–19. jaanuar 2011. a;
  4) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 4. aprill 2011. a;
  5) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 8. aprill 2011. a;
  6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 18. aprill 2011. a;
  7) eesti keel teise keelena (suuline) –18.–21. aprill 2011. a;
  8) eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2011. a;
  9) vene keel (kirjalik) – 25. aprill 2011. a;
  10) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 29. aprill 2011. a;
  11) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 3. mai 2011. a;
  12) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 4.–6. mai, 9.–10. mai 2011. a;
  13) matemaatika (kirjalik) – 13. mai 2011. a;
  14) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 17. mai 2011. a;
  15) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 18.–19. mai 2011. a;
  16) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 17. mai 2011. a;
  17) vene keel võõrkeelena (suuline) – 18.–19. mai 2011. a;
  18) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 17. mai 2011. a;
  19) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 18.–19. mai 2011. a;
  20) bioloogia (kirjalik) – 24. mai 2011. a;
  21) ajalugu (kirjalik) – 30. mai 2011. a;
  22) geograafia (kirjalik) – 3. juuni 2011. a;
  23) keemia (kirjalik) – 7. juuni 2011. a;
  24) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 6.–9. juuni 2011. a;
  25) füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2011. a.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid ja ajad

  Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 19. mai 2011. a;
  2) eesti keel teise keelena (suuline) – 19.–20. mai 2011. a;
  3) eesti keel (kirjalik) – 23. mai 2011. a;
  4) vene keel (kirjalik) – 23. mai 2011. a;
  5) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 27. mai 2011. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 31. mai 2011. a;
  7) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 1. juuni 2011. a;
  8) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 1.–2. juuni 2011. a;
  9) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 1. juuni 2011. a;
  10) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 1.–2. juuni 2011. a;
  11) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 1. juuni 2011. a;
  12) vene keel võõrkeelena (suuline) – 1.–2. juuni 2011. a;
  13) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 1. juuni 2011. a;
  14) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 1.–2. juuni 2011. a;
  15) bioloogia (kirjalik) – 6. juuni 2011. a;
  16) ajalugu (kirjalik) – 9. juuni 2011. a;
  17) geograafia (kirjalik) – 10. juuni 2011. a;
  18) keemia (kirjalik) – 14. juuni 2011. a;
  19) füüsika (kirjalik) – 15. juuni 2011. a.

§ 3.  Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 2. juuni 2011. a;
  2) eesti keel teise keelena (suuline) – 2.–3. juuni, 6. juuni 2011. a;
  3) eesti keel ja kirjandus (kirjalik) – 6. juuni 2011. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2011. a;
  5) vene keel ja kirjandus (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  6) bioloogia (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  7) keemia (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  8) füüsika (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  9) geograafia (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  10) ajalugu (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  11) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  12) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  13) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2011. a;
  14) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  15) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2011. a;
  16) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  17) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2011. a;
  18) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
  19) vene keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2011. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel / vene keel (muu õppekeelega koolis) (kirjalik) – 18. mai 2011. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2011. a.

  (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel / vene keel (muu õppekeelega koolis) (kirjalik) – 27. mai 2011. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2011. a;
  3) muu õppeaine (kirjalik) – 19. mai 2011. a.

Minister Tõnis LUKAS


Kantsler Janar HOLM

/otsingu_soovitused.json