Teksti suurus:

Kohalike maksude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I 2010, 72, 544

Kohalike maksude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.09.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. septembri 2010. a otsusega nr 735

§ 1. Kohalike maksude seaduses (RT I 1994, 68, 1169; 2010, 44, 261) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 3 ja lõike 5 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2010, 41, 241) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 133 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Maksuvõlgade sissenõudmisel likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses esindab valda või linna maksuhalduri volitustega valla või linna ametiasutus.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json