Teksti suurus:

Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.12.2017
Avaldamismärge:RT I 2010, 72, 555

Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend

Vastu võetud 04.10.2010 nr 51

Määrus kehtestatakse «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 33 lõike 4 ja «Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse» § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.  Rahapesu andmebüroole esitatava teate vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 3 lõigetes 1 ja 2 ning «Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse» § 6 punktides 1–12, § 16 lõike 1 punktides 1–12 ja § 17 lõikes 1 nimetatud isikute poolt rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning selle täitmise juhend (lisa 2).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 23. jaanuari 2008. a määrus nr 12 «Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend» (RTL 2008, 8, 95) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json