Teksti suurus:

Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 „Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 73, 559

Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 „Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu” muutmine

Vastu võetud 05.10.2010 nr 97

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 28 lõike 4 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määrust nr 50 «Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu» (RTL 2008, 43, 591) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 1 asendatakse tekstiosa «§ 210» tekstiosaga «§ 236»;

2) määruse lisa «Nende mitteloomsete söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 15. oktoobril 2010. a.

§ 3. Määruse § 1 punkt 1 jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

Lisa

/otsingu_soovitused.json