Teksti suurus:

Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 149 „Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja erisöödamaterjali ning seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 73, 563

Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 149 „Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja erisöödamaterjali ning seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 05.10.2010 nr 101

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 15 lõike 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määrust nr 149 «Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja erisöödamaterjali ning seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord» (RTL 2007, 98, 1640) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord»;

2) paragrahvist 1 jäetakse välja sõnad «erisöödamaterjali ning»;

3) määruse lisal olev tekst «Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 149 «Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja erisöödamaterjali ning seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord» lisa» asendatakse tekstiga «Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 149 «Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord» lisa».

§ 2. Määrus jõustub 15. oktoobril 2010. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json