Teksti suurus:

Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2012
Avaldamismärge:

Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär

Vastu võetud 24.09.2002 nr 113
RTL 2002, 111, 1617
jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.10.2010RT I 2010, 73, 56601.01.2011

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» paragrahvi 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab apteekidest ravimite soodustingimustel väljastamisel kindlustatud isiku omaosaluse alusmäära ja Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt maksimaalselt hüvitatava määra retsepti kohta.

  (2) Omaosaluse alusmäära ja ravimihüvitise maksimaalmäära rakendatakse ainult haigekassas kindlustatud isikute suhtes ambulatoorse ravi korral.

§ 2.   Omaosaluse alusmäär 1,27 eurot
[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

  Apteekidest ravimite väljastamisel on omaosaluse alusmäär 1,27 eurot retsepti kohta järgmistel juhtudel:
[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

  1. «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetellu kuuluvate haiguste ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite puhul, mis on kantud Eesti Haigekassa ravimite loetellu (edaspidi ravimite loetelu) soodustuse protsendiga 100;
2. «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetellu kuuluvate haiguste ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite puhul, mis on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75.

§ 3.   Omaosaluse alusmäär 3,19 eurot

  Apteekidest ravimite väljastamisel on omaosaluse alusmäär 3,19 eurot retsepti kohta järgmistel juhtudel:
1. kõikidele ravimite loetellu kantud ülejäänud ravimitele, mis ei ole mõeldud käesoleva määruse paragrahvi 2 alusel apteekidest väljastamiseks. Omaosaluse alusmäära ületav osa kuulub haigekassa poolt hüvitamisele 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 12,79 eurot ühe retsepti kohta;
2. ravimitele, mis on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75, kuid mida ei kasutata «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõigete 1 ja 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetellu kuuluvate haiguste ravimiseks või kergendamiseks. Omaosaluse alusmäära ületav osa kuulub haigekassa poolt hüvitamisele 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 12,79 eurot ühe retsepti kohta.
[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.

/otsingu_soovitused.json