Teksti suurus:

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 76, 586

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Vastu võetud 11.10.2010 nr 32

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 «Tallinna Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 10, 162; 2010, 13, 240) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) Tallinna Vangla teenistujate koosseis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste     Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja julgeoleku ja järelevalve alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor     1  
Väljaõppe juht Vangla peainspektor     1  
Relvastatud üksuse juht Vangla peainspektor     1  
Peaspetsialist väljaõppe alal I klassi vanglainspektor     1  
Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik Kõrgem ametnik     2  
Peaspetsialist-juhiabi Vanemametnik     1  
        10
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     7  
Vanemvalvur I klassi valvur     1  
        11
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     3  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     9  
        13
Järelevalveosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     4  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor   10  
Inspektor II klassi vanglainspektor     6  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     2  
Vanemvalvur I klassi valvur   40  
Valvur II klassi valvur 216  
      284
Finants- ja majandusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     4  
Spetsialist Vanemametnik   13  
Spetsialist – söökla juhataja Vanemametnik     1  
Nooremspetsialist Nooremametnik     1  
Laooperaator Nooremametnik     3  
Autojuht Mehhanismide juht     5  
Kokk Teenindustöötaja     8  
Koristaja Lihttööline     1  
        37
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     1  
Peaspetsialist – juhtumikorralduse metoodik Vanemametnik     2  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik     2  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik     1  
Spetsialist-hariduskorraldaja Vanemametnik     1  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik     1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik     4  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik     6  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik     8  
Riigikeele õppe korraldaja Vanemametnik     1  
        28
Meditsiiniosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Apteegi juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist-õendusjuht Vanemametnik     1  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik     1  
Spetsialist-perearst Vanemametnik     1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik     2  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-hambaarsti õde Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-pulmonoloog Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-radioloog Vanemametnik     2  
Spetsialist-terapeut Vanemametnik     2  
Spetsialist-õde Vanemametnik   22  
Spetsialist – erakorralise meditsiini arst Vanemametnik     5  
Spetsialist-dermatoveneroloog Vanemametnik     1  
Spetsialist-gastroenteroloog Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-günekoloog Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-infektsionist Vanemametnik     1  
Spetsialist-kirurg Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-neuroloog Vanemametnik     1  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik     1  
Spetsialist-taastusraviarst Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-oftalmoloog Vanemametnik        0,5  
Referent Vanemametnik     1  
Spetsialist-farmatseut Vanemametnik     1  
Arst-laborant Vanemametnik        0,5  
Nooremspetsialist-radioloogiaõde Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-hooldaja Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-laborant Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-õde Nooremametnik     4  
Õde-perenaine Teenindustöötaja     1  
           60,5
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor II klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor   30  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     3  
Vanemvalvur I klassi valvur     4  
Valvur II klassi valvur     9  
        53
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Jurist Vanemametnik     4  
Peaspetsialist Vanemametnik     3  
Spetsialist Vanemametnik   10  
Referent Nooremametnik     6  
Sekretär-asjaajaja Nooremametnik     1  
        25
       
Harju Kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     6  
Vanemkriminaalhooldusametnik Vanemametnik   11  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   49  
Koristaja Lihttööline     1  
        68
       
Pärnu kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     5  
Vanemkriminaalhooldusametnik Vanemametnik     7  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   26  
        39
       
Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku      628,5
 

Sealhulgas vanglaametnike ametikohti

368
       
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad 119  
Abitööline     119
       
KÕIK KOKKU           747,5»;

2) Tallinna Vangla teenistujate koosseis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste     Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja julgeoleku ja järelevalve alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor     1  
Väljaõppe juht Vangla peainspektor     1  
Relvastatud üksuse juht Vangla peainspektor     1  
Peaspetsialist väljaõppe alal I klassi vanglainspektor     1  
Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik Kõrgem ametnik     2  
Peaspetsialist-juhiabi Vanemametnik     1  
        10
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     7  
Vanemvalvur I klassi valvur     1  
        11
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     3  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     9  
        13
Järelevalveosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     4  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor   10  
Inspektor II klassi vanglainspektor     6  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     2  
Vanemvalvur I klassi valvur   40  
Valvur II klassi valvur 216  
      284
Finants- ja majandusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     4  
Spetsialist Vanemametnik   14  
Spetsialist – söökla juhataja Vanemametnik     1  
Nooremspetsialist Nooremametnik     1  
Laooperaator Nooremametnik     3  
Autojuht Mehhanismide juht     5  
Kokk Teenindustöötaja     8  
Koristaja Lihttööline     1  
        38
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     1  
Peaspetsialist – juhtumikorralduse metoodik Vanemametnik     2  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik     2  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik     1  
Spetsialist-hariduskorraldaja Vanemametnik     1  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik     1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik     4  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik     6  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik     8  
Riigikeele õppe korraldaja Vanemametnik     1  
        28
Meditsiiniosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Apteegi juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist-õendusjuht Vanemametnik     1  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik     1  
Spetsialist-perearst Vanemametnik     1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik     2  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-hambaarsti õde Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-pulmonoloog Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-radioloog Vanemametnik     1  
Spetsialist-terapeut Vanemametnik     2  
Spetsialist-õde Vanemametnik   17  
Spetsialist – erakorralise meditsiini arst Vanemametnik     5  
Spetsialist-dermatoveneroloog Vanemametnik     1  
Spetsialist-gastroenteroloog Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-günekoloog Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-infektsionist Vanemametnik     1  
Spetsialist-kirurg Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-neuroloog Vanemametnik     1  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik     1  
Spetsialist-taastusraviarst Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-oftalmoloog Vanemametnik        0,5  
Referent Vanemametnik     1  
Spetsialist-farmatseut Vanemametnik     1  
Nooremspetsialist-radioloogiaõde Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-hooldaja Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-laborant Nooremametnik     1  
        49
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor II klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor   30  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     3  
Vanemvalvur I klassi valvur     4  
Valvur II klassi valvur     9  
        53
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Jurist Vanemametnik     4  
Peaspetsialist Vanemametnik     3  
Spetsialist Vanemametnik   10  
Referent Nooremametnik     6  
Sekretär-asjaajaja Nooremametnik     1  
        25
       
Harju Kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     6  
Vanemkriminaalhooldusametnik Vanemametnik   11  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   49  
Koristaja Lihttööline     1  
        68
       
Pärnu kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     5  
Vanemkriminaalhooldusametnik Vanemametnik     7  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   26  
        39
       
Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku   618
 

Sealhulgas vanglaametnike ametikohti

368
       
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad 119  
Abitööline     119
       
KÕIK KOKKU        737»;

3) Tallinna Vangla teenistujate koosseis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste     Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja julgeoleku ja järelevalve alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor     1  
Väljaõppe juht Vangla peainspektor     1  
Relvastatud üksuse juht Vangla peainspektor     1  
Peaspetsialist väljaõppe alal I klassi vanglainspektor     1  
Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik Kõrgem ametnik     2  
Peaspetsialist-juhiabi Vanemametnik     1  
        10
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     7  
Vanemvalvur I klassi valvur     1  
        11
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     3  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     9  
        13
Järelevalveosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     4  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor   10  
Inspektor II klassi vanglainspektor     6  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     2  
Vanemvalvur I klassi valvur   40  
Valvur II klassi valvur 216  
      284
Finants- ja majandusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     4  
Spetsialist Vanemametnik   14  
Spetsialist – söökla juhataja Vanemametnik     1  
Nooremspetsialist Nooremametnik     1  
Laooperaator Nooremametnik     3  
Autojuht Mehhanismide juht     5  
Kokk Teenindustöötaja     8  
Koristaja Lihttööline     1  
        38
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     1  
Peaspetsialist – juhtumikorralduse metoodik Vanemametnik     2  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik     2  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik     1  
Spetsialist-hariduskorraldaja Vanemametnik     1  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik     1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik     4  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik     6  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik     8  
Riigikeele õppe korraldaja Vanemametnik     1  
        28
Meditsiiniosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Apteegi juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist-õendusjuht Vanemametnik     1  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik     1  
Spetsialist-perearst Vanemametnik     1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik     2  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-hambaarsti õde Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-pulmonoloog Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-radioloog Vanemametnik     1  
Spetsialist-terapeut Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-õde Vanemametnik   17  
Spetsialist – erakorralise meditsiini arst Vanemametnik        4,5  
Spetsialist-dermatoveneroloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-gastroenteroloog Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-günekoloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-infektsionist Vanemametnik     1  
Spetsialist-kirurg Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-neuroloog Vanemametnik        0,4  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik     1  
Spetsialist-taastusraviarst Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-oftalmoloog Vanemametnik        0,4  
Referent Vanemametnik     1  
Spetsialist-farmatseut Vanemametnik     1  
Nooremspetsialist-radioloogiaõde Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-hooldaja Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-laborant Nooremametnik     1  
             45,05
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor II klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor   30  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     3  
Vanemvalvur I klassi valvur     4  
Valvur II klassi valvur     9  
        53
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Jurist Vanemametnik     4  
Peaspetsialist Vanemametnik     3  
Spetsialist Vanemametnik   10  
Referent Nooremametnik     6  
Sekretär-asjaajaja Nooremametnik     1  
        25
       
Harju Kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     6  
Vanemkriminaalhooldusametnik Vanemametnik   11  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   49  
Koristaja Lihttööline     1  
        68
       
Pärnu kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     5  
Vanemkriminaalhooldusametnik Vanemametnik     7  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   26  
        39
       
Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku        614,05
 

Sealhulgas vanglaametnike ametikohti

368
       
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad 119  
Abitööline     119
       
KÕIK KOKKU             733,05»;

4) Tallinna Vangla teenistujate koosseis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste     Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja julgeoleku ja järelevalve alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor     1  
Väljaõppe juht Vangla peainspektor     1  
Relvastatud üksuse juht Vangla peainspektor     1  
Peaspetsialist väljaõppe alal I klassi vanglainspektor     1  
Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik Kõrgem ametnik     2  
Peaspetsialist-juhiabi Vanemametnik     1  
        10
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     7  
Vanemvalvur I klassi valvur     1  
        11
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     3  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     9  
        13
Järelevalveosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     4  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor   10  
Inspektor II klassi vanglainspektor     6  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     2  
Vanemvalvur I klassi valvur   40  
Valvur II klassi valvur 216  
      284
Finants- ja majandusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     4  
Spetsialist Vanemametnik   14  
Spetsialist – söökla juhataja Vanemametnik     1  
Nooremspetsialist Nooremametnik     1  
Laooperaator Nooremametnik     3  
Autojuht Mehhanismide juht     5  
Kokk Teenindustöötaja     8  
Koristaja Lihttööline     1  
        38
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     1  
Peaspetsialist – juhtumikorralduse metoodik Vanemametnik     2  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik     2  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik     1  
Spetsialist-hariduskorraldaja Vanemametnik     1  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik     1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik     4  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik     6  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik     8  
Riigikeele õppe korraldaja Vanemametnik     1  
        28
Meditsiiniosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist-õendusjuht Vanemametnik     1  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik     1  
Spetsialist-perearst Vanemametnik     1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik     2  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-hambaarsti õde Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-pulmonoloog Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-radioloog Vanemametnik     1  
Spetsialist-terapeut Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-õde Vanemametnik   17  
Spetsialist – erakorralise meditsiini arst Vanemametnik        4,5  
Spetsialist-dermatoveneroloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-gastroenteroloog Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-günekoloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-infektsionist Vanemametnik     1  
Spetsialist-kirurg Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-neuroloog Vanemametnik        0,4  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik     1  
Spetsialist-taastusraviarst Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-oftalmoloog Vanemametnik        0,4  
Referent Vanemametnik     1  
Nooremspetsialist-radioloogiaõde Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-hooldaja Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-laborant Nooremametnik     1  
             43,05
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor II klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor   30  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     3  
Vanemvalvur I klassi valvur     4  
Valvur II klassi valvur     9  
        53
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Jurist Vanemametnik     4  
Peaspetsialist Vanemametnik     3  
Spetsialist Vanemametnik   10  
Referent Nooremametnik     6  
Sekretär-asjaajaja Nooremametnik     1  
        25
       
Harju Kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     6  
Vanemkriminaalhooldusametnik Vanemametnik   11  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   49  
Koristaja Lihttööline     1  
        68
       
Pärnu kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     5  
Vanemkriminaalhooldusametnik Vanemametnik     7  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   26  
        39
       
Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku        612,05
 

Sealhulgas vanglaametnike ametikohti

368
       
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad 119  
Abitööline     119
       
KÕIK KOKKU             731,05».

§ 2. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 44, 607; 2010, 13, 240) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ameti- või abiteenistuskoht Ameti- või abiteenistuskoha põhigrupp/ametiaste   Arv Kokku
       
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja vangistuse alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Vangla peainspektor     1  
          4
Esimene üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     6  
Vanemvalvur I klassi valvur     4  
Valvur II klassi valvur   15  
        26
Teine üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     5  
Vanemvalvur I klassi valvur     4  
Valvur II klassi valvur   12  
        22
Kolmas üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     6  
Vanemvalvur I klassi valvur     5  
Valvur II klassi valvur   16  
        28
Neljas üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     5  
Vanemvalvur I klassi valvur     4  
Valvur II klassi valvur   15  
        25
Viies üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     5  
Vanemvalvur I klassi valvur     4  
Valvur II klassi valvur   12  
        22
Kuues üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor II klassi vanglainspektor     1  
Vanemvalvur I klassi valvur     3  
Valvur II klassi valvur   34  
        39
Järelevalveosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Peaspetsialist väljaõppe alal I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor     7  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     6  
Inspektor II klassi vanglainspektor     1  
Vanemvalvur I klassi valvur     9  
Vanemvalvur-koerajuht I klassi valvur     1  
Valvur II klassi valvur   26  
Valvur-koerajuht II klassi valvur     4  
        63
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     9  
        12
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     7  
        10
Saatmisosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor II klassi vanglainspektor     4  
Spetsialist-planeerija II klassi vanglainspektor     2  
Vanemvalvur I klassi valvur     5  
Valvur II klassi valvur     8  
        20
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     1  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik     1  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik     7  
Riigikeele õppe korraldaja Vanemametnik     1  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik     5  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik     3  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik     2  
Spetsialist-hariduskorraldaja Vanemametnik     1  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik     1  
        23
Meditsiiniosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik     2  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik        2,5  
Spetsialist – kliiniline psühholoog Vanemametnik     1  
Spetsialist-radioloog Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-infektsionist Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-radioloogiaõde Vanemametnik          0,75  
Spetsialist-günekoloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik     1  
Spetsialist-hambaarsti õde Vanemametnik     1  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik     1  
Spetsialist-õde Vanemametnik   14  
Spetsialist-dermatoveneroloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-sisearst Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-kirurg/traumatoloog Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-neuroloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-oftalmoloog Vanemametnik          0,25  
Referent Vanemametnik     1  
Nooremspetsialist-laborant Nooremametnik     1  
Nooremspetsialist-hooldaja Nooremametnik     1  
        30
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     1  
Personali peaspetsialist Vanemametnik     1  
Spetsialist Vanemametnik     3  
Personali spetsialist Vanemametnik     2  
Spetsialist-administraator Vanemametnik     1  
Jurist Vanemametnik     3  
Referent Vanemametnik     1  
        13
Finants- ja majandusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     6  
Spetsialist Vanemametnik     7  
Spetsialist-laojuhataja Vanemametnik     3  
Spetsialist – söökla juhataja Vanemametnik     1  
Spetsialist – kaupluse juhataja Vanemametnik     1  
Spetsialist-kaubatundja Vanemametnik     1  
Spetsialist-energeetik Vanemametnik     1  
Kokk Teenindustöötaja     7  
Müüja-komplekteerija Teenindustöötaja     1  
Elektrik Oskustööline     1  
Mehaanik Oskustööline     1  
Autojuht Mehhanismide juht     2  
Köögitööline Lihttööline     7  
Koristaja Lihttööline     4  
        44
Kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     7  
Vanem kriminaalhooldusametnik Vanemametnik     7  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   50  
Nooremreferent Nooremametnik     5  
Koristaja Lihttööline        2,3  
           72,3
       
Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku      453,3
sealhulgas vanglaametniku ametikohti   271
       
Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad    
Elektrik-remonditööline Oskustööline     5  
Lukksepp-keevitaja Oskustööline     4  
Kingsepp Lihttööline     1  
Abitööline Lihttööline   70  
        80
       
KÕIK KOKKU           533,3».

§ 3. Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 «Viru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 29, 426; 2010, 13, 240) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste   Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja noorte vangistuse alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja vangistuse alal Vangla peainspektor     1  
          4
Järelevalveosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Peaspetsialist väljaõppe alal I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor     5  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor     5  
Inspektor II klassi vanglainspektor     2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     1  
Vanemvalvur I klassi valvur   12  
Valvur II klassi valvur   33  
        62

Avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond

   
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     6  
Vanemvalvur I klassi valvur     5  
Valvur II klassi valvur   22  
        34
Esimene üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     2  
Vanemvalvur I klassi valvur     5  
Valvur II klassi valvur   16  
        24
Teine üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     4  
Vanemvalvur I klassi valvur     5  
Valvur II klassi valvur   22  
        32
Kolmas üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Vangla sotsiaaltöötaja Vanemametnik     4  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik     2  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik     1  
Sotsiaalpedagoog Vanemametnik     1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     8  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     2  
Vanemvalvur I klassi valvur     5  
Valvur II klassi valvur   20  
        45
Neljas üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     5  
Vanemvalvur I klassi valvur     5  
Valvur II klassi valvur   15  
        26
Viies üksus      
Peaspetsialist – üksuse juht I klassi vanglainspektor     1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     7  
Vanemvalvur I klassi valvur     5  
Valvur II klassi valvur   14  
        27
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     7  
        10
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     6  
          9
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     1  
Vangla sotsiaaltöötaja Vanemametnik     7  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik     5  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik     4  
Vanemkaplan Vanemametnik     1  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik     1  
Spetsialist-hariduskorraldaja Vanemametnik     1  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik     1  
Riigikeele õppe korraldaja Vanemametnik     1  
        23
Meditsiiniosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Spetsialist-arst Vanemametnik     2  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik     2  
Spetsialist-günekoloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-radioloog Vanemametnik     1  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik     1  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik     1  
Spetsialist-õde Vanemametnik   10  
Spetsialist-hambaarsti õde Vanemametnik     1  
Spetsialist-laborant Vanemametnik     1  
Spetsialist-radioloogiaõde Vanemametnik     1  
Spetsialist-infektsionist Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-dermatoveneroloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-sisearst Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-kirurg/traumatoloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-neuroloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-oftalmoloog Vanemametnik        0,5  
Referent Vanemametnik     1  
Nooremspetsialist-hooldaja Nooremametnik     1  
             25,25
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     3  
Personali spetsialist Vanemametnik     1  
Jurist Vanemametnik     4  
Spetsialist Vanemametnik     3  
Referent Vanemametnik     1  
Nooremreferent Nooremametnik     3  
        16
Finants- ja majandusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     5  
Spetsialist Vanemametnik     5  
Spetsialist-laojuhataja Vanemametnik     3  
Spetsialist – söökla juhataja Vanemametnik     1  
Laohoidja Teenindustöötaja     1  
Kokk Teenindustöötaja     7  
Autojuht Mehhanismide juht     2  
Laotööline Lihttööline     1  
Köögitööline Lihttööline     7  
Koristaja Lihttööline     3  
        36
Kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik     3  
Vanem kriminaalhooldusametnik Vanemametnik     6  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik   28  
        38
       
 

Teenistujate ameti- ja abiteenistujate ametikohti kokku

     411,25
  Neist vanglaametnikke   264
       
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad    
Abitööline   119  
      119
       
  KÕIK KOKKU           530,25».

§ 4. Justiitsministri 19. märtsi 2007. a määruse nr 18 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 25, 447; 2010, 13, 240) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) Murru Vangla teenistujate koosseis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste   Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor     1  
          3
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     5  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor     4  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor     4  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     9  
Vanemvalvur I klassi valvur   26  
Valvur II klassi valvur   85  
Valvur Lihttööline     1  
      135
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     1  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     2  
          4
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     1  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     2  
          4
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     1  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik     1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik     1  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik     1  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik        2,5  
             7,5
Meditsiiniosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Referent Vanemametnik     1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik     1  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-õde Vanemametnik     5  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik     1  
Spetsialist-dermatoveneroloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-infektsionist Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-günekoloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-kirurg Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-neuroloog Vanemametnik        0,1  
Spetsialist-oftalmoloog Vanemametnik        0,1  
Nooremspetsialist-õde Nooremametnik     1  
           13,2
Finants- ja majandusosakond      
Peaspetsialist Vanemametnik     6  
Spetsialist Vanemametnik     4  
Kokk Teenindustöötaja     8  
Laooperaator Nooremametnik     2  
Laohoidja Teenindustöötaja     1  
Administraator Teenindustöötaja     1  
Autojuht Mehhanismide juht     1  
Traktorist Mehhanismide juht     1  
Elektrik Oskustööline     1  
Lukksepp Oskustööline     2  
Köögitööline Lihttööline     4  
Koristaja Lihttööline     2  
        33
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     2  
Personalispetsialist Vanemametnik     1  
Spetsialist Vanemametnik     1  
Jurist Vanemametnik     2  
Referent Vanemametnik     1  
          8
Koertekasvandus      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Spetsialist-koerajuht II klassi vanglainspektor     4  
Abitööline Lihttööline     1  
          6
 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

   213,7
 

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

150
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad    
Abitööline Lihttööline   50  
  KÕIK KOKKU         263,7»;

2) Murru Vangla teenistujate koosseis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste   Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal Vangla peainspektor     1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor     1  
          3
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     5  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor     4  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor     4  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor     9  
Vanemvalvur I klassi valvur   26  
Valvur II klassi valvur   85  
Valvur Lihttööline     1  
      135
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     1  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     2  
          4
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor     1  
Spetsialist II klassi vanglainspektor     2  
          4
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     1  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik     1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik     1  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik     1  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik        2,5  
             7,5
Meditsiiniosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Apteegi juhataja Kõrgem ametnik     1  
Spetsialist-farmatseut Vanemametnik     1  
Referent Vanemametnik     1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik        1,5  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik     1  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik        0,5  
Spetsialist-õde Vanemametnik     5  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik     1  
Spetsialist-dermatoveneroloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-infektsionist Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-günekoloog Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-kirurg Vanemametnik          0,25  
Spetsialist-neuroloog Vanemametnik        0,1  
Spetsialist-oftalmoloog Vanemametnik        0,1  
Nooremspetsialist-õde Nooremametnik     1  
           15,2
Finants- ja majandusosakond      
Peaspetsialist Vanemametnik     6  
Spetsialist Vanemametnik     4  
Kokk Teenindustöötaja     8  
Laooperaator Nooremametnik     2  
Laohoidja Teenindustöötaja     1  
Administraator Teenindustöötaja     1  
Autojuht Mehhanismide juht     1  
Traktorist Mehhanismide juht     1  
Elektrik Oskustööline     1  
Lukksepp Oskustööline     2  
Köögitööline Lihttööline     4  
Koristaja Lihttööline     2  
        33
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik     1  
Peaspetsialist Vanemametnik     2  
Personalispetsialist Vanemametnik     1  
Spetsialist Vanemametnik     1  
Jurist Vanemametnik     2  
Referent Vanemametnik     1  
          8
Koertekasvandus      
Juhataja I klassi vanglainspektor     1  
Spetsialist-koerajuht II klassi vanglainspektor     4  
Abitööline Lihttööline     1  
          6
 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

   215,7
 

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

150
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad    
Abitööline Lihttööline   50  
  KÕIK KOKKU         265,7».

§ 5. Justiitsministri 23. novembri 2004. a määruse nr 71 «Harku Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2004, 149, 2268; 2010, 13, 240) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste   Arv Kokku
       
Direktor Vangla peainspektor   1  
Direktori asetäitja Vangla peainspektor   1  
          2
Arvestusametnikud      
Arvestuse peaspetsialist I klassi vanglainspektor   1  
Arvestuse spetsialist II klassi vanglainspektor   2  
          3
Julgeolekuametnikud      
Julgeoleku peaspetsialist I klassi vanglainspektor   1  
Julgeoleku spetsialist II klassi vanglainspektor   1  
          2
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik   1  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik   2  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik   1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik   1  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik      0,5  
             5,5
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor   1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor   1  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor   4  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor   4  
Inspektor – vahtkonna ülem II klassi vanglainspektor   4  
Inspektor-relvur II klassi vanglainspektor      0,5  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor   5  
Inspektor II klassi vanglainspektor   1  
Spetsialist II klassi vanglainspektor   1  
Vanemvalvur I klassi valvur 13  
Valvur II klassi valvur 52  
           86,5
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik   1  
          1
 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

100
 

sealhulgas vanglaametniku ametikohti

     93,5
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad    
Katlakütja Seadmete operaator 12  
Koristaja-desinfektor Lihttööline   1  
Abitööline Lihttööline 22  
        35
  KÕIK KOKKU      135».

§ 6. (1) Määruse § 1 punkt 1, §-d 2 ja 3 ning § 4 punkt 1 jõustuvad 15. oktoobril 2010. a.

(2) Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. novembril 2010. a.

(3) Määruse § 5 jõustub 6. novembril 2010. a.

(4) Määruse § 1 punkt 3 jõustub 15. novembril 2010. a.

(5) Määruse § 1 punkt 4 ning § 4 punkt 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2011. a.

Sotsiaalminister
justiitsministri ülesannetes Hanno PEVKUR
Kantsler Margus SARAPUU