Teksti suurus:

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Vastu võetud 26.11.2007 nr 53
RTL 2007, 93, 1543
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.10.2008RTL 2008, 92, 128701.01.2009
09.10.2009RTL 2009, 79, 114301.01.2010
13.10.2010RT I 2010, 76, 58301.01.2011 – määruse § 1 punkte 4 ja 17 rakendatakse tulule, mis on saadud alates 2011. aasta jaanuarist.

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 22 lõike 6 ja § 44 lõike 7 ning « Sotsiaalmaksuseaduse » § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.  Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

  Kehtestada järgmised residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vormid:
  1) vorm A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» (lisa 1);
  2) vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» (lisa 2);
[RT I 2010, 76, 583 - jõust. 01.01.2011]
  3) vorm E «Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu» (lisa 3);
  4) vorm MM «Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu» (lisa 4);
  5) vormi MM lisa 1 «Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus» (lisa 5);
  6) vormi MM lisa 2 «Ettevõtluse tuludest suuremate kulude arvestus» (lisa 6).

§ 2.  Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

/otsingu_soovitused.json