Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 78, 595

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Vastu võetud 18.10.2010 nr 35

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 11 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» (RTL 2005, 111, 1707; RT I 2010, 42, 250) § 1 lõikes 2 tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 1 asendatakse arv «7» arvuga «11»;

2) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) punktis 3 asendatakse arv «11» arvuga «12».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json