Teksti suurus:

Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside loetelu

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside loetelu

Vastu võetud 18.01.2008 nr 4
RTL 2008, 9, 112
jõustumine 01.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.10.2010RT I 2010, 78, 60023.10.2010

Määrus kehtestatakse « Kohtuekspertiisiseaduse » § 9 lõigete 2 ja 3 ning Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 360 « Volituste andmine «Kohtuekspertiisiseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks » alusel.
[RT I 2010, 78, 600 - jõust. 23.10.2010]

§ 1.  Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside liigid

  Riiklikus ekspertiisiasutuses tehakse kohtuarstlikke, kohtubioloogia-, kohtukeemia- ja kriminalistikaekspertiise ning muid ekspertiisiasutuse põhimääruses nimetatud ekspertiise.

§ 2.  Kohtuarstlike ekspertiiside liigid ja alaliigid

  (1) Kohtuarstlike ekspertiiside liigid on:
  1) arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis;
  2) isiku kohtuarstlik ekspertiis, sh tervisekahjustuse ja terviseseisundi tuvastamise ekspertiis;
  3) meditsiinilise kriminalistika ekspertiis;
  4) surnu kohtuarstlik ekspertiis.

  (2) Arstliku kohtutoksikoloogiaekspertiisi alaliigid on:
  1) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguse hindamise ekspertiis;
  2) toksiliste ainete mõju hindamise ekspertiis.

  (3) Isiku kohtuarstliku ekspertiisi alaliigid on:
  1) isiku androloogiaekspertiis;
  2) isiku günekoloogiaekspertiis;
  3) tervisekahjustuse tuvastamise ekspertiis;
  4) terviseseisundi tuvastamise ekspertiis.

  (4) Meditsiinilise kriminalistika ekspertiisi alaliigid on:
  1) kohtutraumatoloogiaekspertiis, sh haavaballistikaekspertiis, kohtuarstlik jäljeekspertiis ja sündmuskoha rekonstruktsiooni ekspertiis;
  2) kohtuantropoloogiaekspertiis, sh isiku tuvastamise ekspertiis.

§ 3.  Kohtubioloogiaekspertiis

  Kohtubioloogiaekspertiisi liik on DNA-ekspertiis.

§ 4.  Kohtukeemiaekspertiiside liigid ja alaliigid

  (1) Kohtukeemiaekspertiiside liigid on:
  1) alkoholiekspertiis;
  2) lõhkeaineekspertiis;
  3) narkootilise aine ekspertiis;
  4) põlevvedelikuekspertiis;
  5) toksikoloogiaekspertiis;

  (2) Toksikoloogiaekspertiisi alaliigid on:
  1) alkoholiekspertiis bioloogilisest materjalist;
  2) narkootilise aine ekspertiis bioloogilisest materjalist.

§ 5.  Kriminalistikaekspertiiside liigid ja alaliigid

  (1) Kriminalistikaekspertiiside liigid on:
  1) dokumendiekspertiis;
  2) hääleekspertiis;
  3) infotehnoloogiaekspertiis;
  4) jäljeekspertiis;
  5) kiuekspertiis;
  6) kujutiseekspertiis;
  7) käekirjaekspertiis;
  8) liiklusekspertiis;
  9) lasujäägiekspertiis;
  10) lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis;
  11) metalliekspertiis;
  12) raamatupidamisekspertiis;
  13) relvaekspertiis;
  14) sõrmejäljeekspertiis;
  15) tulekahjuekspertiis;
  16) värvkatteekspertiis..

  (2) Dokumendiekspertiisi alaliik on paberrahaekspertiis.

  (3) Infotehnoloogiaekspertiisi alaliigid on:
  1) alaealiste seksuaalse väärkohtlemisega seonduva materjali infotehnoloogiaekspertiis;
  2) radaridetektoriekspertiis.

  (4) Jäljeekspertiisi alaliigid on:
  1) jalatsijäljeekspertiis;
  2) murdmisriistajäljeekspertiis;
  3) stantsimismärgiseekspertiis.

  (5) Liiklusekspertiisi alaliigid on:
  1) autotehniline ekspertiis;
  2) liiklustehniline ekspertiis;
  3) liiklustrassoloogiaaekspertiis.

  (6) Metalliekspertiisi alaliik on hõõglambiekspertiis.

  (7) Relvaekspertiisi alaliigid on:
  1) külmrelvaekspertiis;
  2) tulirelvaekspertiis.

§ 6.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json