Teksti suurus:

Politseiprefektuuride asukohad ja tööpiirkonnad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 48, 304

Politseiprefektuuride asukohad ja tööpiirkonnad

Vastu võetud 06.06.2002 nr 182

Määrus kehtestatakse «Politseiseaduse» (RT 1990, 10, 113; 1991, 10, 152; RT I 1993, 20, 355; 1994, 34, 533; 40, 654; 86/87, 1487; 1995, 62, 1056; 49, 953; 1998, 50, 753; 51, 756; 2001, 7, 17; 65, 377; 85, 511) § 11 1 lõike 6 alusel.

I peatükk
POLITSEIPREFEKTUURIDE ASUKOHAD JA TÖÖPIIRKONNAD

§ 1. Harju Politseiprefektuur

(1) Harju Politseiprefektuuri asukoht on Saue linn.

(2) Harju Politseiprefektuuri tööpiirkond on Harju maakond, välja arvatud Tallinna linn.

§ 2. Hiiumaa Politseiprefektuur

(1) Hiiumaa Politseiprefektuuri asukoht on Kärdla linn.

(2) Hiiumaa Politseiprefektuuri tööpiirkond on Hiiu maakond.

§ 3. Ida-Viru Politseiprefektuur

(1) Ida-Viru Politseiprefektuuri asukoht on Jõhvi linn.

(2) Ida-Viru Politseiprefektuuri tööpiirkond on Ida-Viru maakond, välja arvatud Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Sillamäe linn ja Vaivara vald.

§ 4. Jõgeva Politseiprefektuur

(1) Jõgeva Politseiprefektuuri asukoht on Jõgeva linn.

(2) Jõgeva Politseiprefektuuri tööpiirkond on Jõgeva maakond.

§ 5. Järva Politseiprefektuur

(1) Järva Politseiprefektuuri asukoht on Paide linn.

(2) Järva Politseiprefektuuri tööpiirkond on Järva maakond.

§ 6. Lääne Politseiprefektuur

(1) Lääne Politseiprefektuuri asukoht on Haapsalu linn.

(2) Lääne Politseiprefektuuri tööpiirkond on Lääne maakond.

§ 7. Lääne-Viru Politseiprefektuur

(1) Lääne-Viru Politseiprefektuuri asukoht on Rakvere linn.

(2) Lääne-Viru Politseiprefektuuri tööpiirkond on Lääne-Viru maakond.

§ 8. Narva Politseiprefektuur

(1) Narva Politseiprefektuuri asukoht on Narva linn.

(2) Narva Politseiprefektuuri tööpiirkond on Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Sillamäe linn ja Vaivara vald.

§ 9. Pärnu Politseiprefektuur

(1) Pärnu Politseiprefektuuri asukoht on Pärnu linn.

(2) Pärnu Politseiprefektuuri tööpiirkond on Pärnu maakond.

§ 10. Põlva Politseiprefektuur

(1) Põlva Politseiprefektuuri asukoht on Põlva linn.

(2) Põlva Politseiprefektuuri tööpiirkond on Põlva maakond.

§ 11. Rapla Politseiprefektuur

(1) Rapla Politseiprefektuuri asukoht on Rapla linn.

(2) Rapla Politseiprefektuuri tööpiirkond on Rapla maakond.

§ 12. Saare Politseiprefektuur

(1) Saare Politseiprefektuuri asukoht on Kuressaare linn.

(2) Saare Politseiprefektuuri tööpiirkond on Saare maakond.

§ 13. Tallinna Politseiprefektuur

(1) Tallinna Politseiprefektuuri asukoht on Tallinna linn.

(2) Tallinna Politseiprefektuuri tööpiirkond on Tallinna linn.

§ 14. Tartu Politseiprefektuur

(1) Tartu Politseiprefektuuri asukoht on Tartu linn.

(2) Tartu Politseiprefektuuri tööpiirkond on Tartu maakond.

§ 15. Valga Politseiprefektuur

(1) Valga Politseiprefektuuri asukoht on Valga linn.

(2) Valga Politseiprefektuuri tööpiirkond on Valga maakond.

§ 16. Viljandi Politseiprefektuur

(1) Viljandi Politseiprefektuuri asukoht on Viljandi linn.

(2) Viljandi Politseiprefektuuri tööpiirkond on Viljandi maakond.

§ 17. Võru Politseiprefektuur

(1) Võru Politseiprefektuuri asukoht on Võru linn.

(2) Võru Politseiprefektuuri tööpiirkond on Võru maakond.

II peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 18. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1990. a määrus nr 244 «Politseiprefektuuride kohta» (RT 1990, 20, 243; 1992, 2, 13; RT I 1993, 30, 515; 1994, 39, 624; 1995, 38, 502; 43, 669) tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2002. a.

Peaminister Siim KALLAS

Siseminister Ain SEPPIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json