Teksti suurus:

Kohanimede määramine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2002, 4, 84

Kohanimede määramine

Vastu võetud 20.12.2001 nr 34

Kohanimeseaduse § 5 lõike 3 ning Pärnu Linnavolikogu 18. detsembri 1997. a määrusega nr 46 kinnitatud «Kohanime määramise korra» punkti 2.1.2 ning Savi tn 16 asuva kinnistu ja Paide mnt 1 ja 7 ning 4b kinnistute detailplaneeringute alusel Pärnu Linnavolikogu määrab:

1. Anda Rääma linnaosas asuvatele uutele tänavatele (skeem lisatud) nimed järgmiselt:
1.1. Betooni tänav;
1.2. Killustiku tänav.

2. Anda Pärnu Lodja linnaosas asuvale uuele tänavale (skeem lisatud) nimeks Reideni tänav.

3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Volikogu esimees Väino LINDE

Pärnu Linnavolikogu 20. detsembri 2001. a
määruse nr 34

lisa

SID