Teksti suurus:

«Relvaseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 5, 11

«Relvaseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 10.01.2002 nr 3

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673) § 6 lõike 4, § 23 lõike 4, § 62 lõike 3, § 73 lõike 7, § 88 lõike 2 alusel ja lähtudes §-st 92 ja § 98 lõikest 2, mille kohaselt «Relvaseadus» jõustub 31. märtsil 2002. a.

§ 1. Määruste muutmine

Määrusega muudetakse järgmisi Vabariigi Valitsuse määrusi:

1) Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2001. a määruse nr 341 «Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine» (RT I 2001, 90, 538) § 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

2) Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 372 «Sisseveetavate relvade ja laskemoona vastavust nõuetele tollikontrolli tsoonis kontrolliva volitatud asutuse määramine» (RT I 2001, 95, 590) § 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»

3) Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 373 «Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade käitlemise üle järelevalvet teostavate volitatud asutuste määramine» (RT I 2001, 95, 591) § 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

4) Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 374 ««Relvaseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine» (RT I 2001, 95, 592) § 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

5) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määruse nr 397 «Tulirelvade ja tulirelva oluliste osade markeerimise nõuded» (RT I 2001, 98, 620) § 4 sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»;

6) Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2001. a määruse nr 416 «Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord» (RT I 2001, 99, 640) § 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.»

§ 2. Määruse jõustamine

Määrus jõustatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2002. a.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json