Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2001. a määruse nr 271 «Riikliku patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 7, 36

Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2001. a määruse nr 271 «Riikliku patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 16.01.2002 nr 26

Määrus kehtestatakse «Patendivoliniku seaduse» (RT I 2001, 27, 151; 93, 565) § 21 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) §-ga 35.

Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2001. a määruse nr 271 «Riikliku patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2001, 70, 426) § 26 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõnad «kolme kuu jooksul määruse jõustumisest arvates».

Peaminister Mart LAAR

Majandusminister Henrik HOLOLEI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json