Teksti suurus:

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 21, 119

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 31.01.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. veebruari 2002. a otsusega nr 105

§ 1. Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse (RT I 1998, 101, 1665) § 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kaks preemiat pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest;».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json