Teksti suurus:

Erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 28, 157

Erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.03.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. märtsi 2002. a otsusega nr 124

§ 1. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 357; 1997, 13, 210; 1998, 12, 153; 1999, 23, 354; 2000, 51, 324; 2001, 93, 565) § 14 lõike 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Hüvitusväärtpabereid antakse välja 2005. aasta 31. detsembrini.»

§ 2. Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149; 48, 265; 89, 532; 93, 565) §-s 29 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Erastamisväärtpabereid saab kasutada eluruumide erastamise seaduse, kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse (RT I 1997, 1, 2; 1998, 47, 696), maareformi seaduse ja mitteeluruumide erastamise seaduse alusel omandatava vara eest tasumiseks 2006. aasta 1. juulini. Muudel õigusaktidega sätestatud juhtudel saab erastamisväärtpabereid kasutada vara eest tasumisel 2002. aasta 1. juulini.»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json