Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määruse nr 63 «Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 28, 163

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määruse nr 63 «Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 19.03.2002 nr 99

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määrusega nr 63 kinnitatud «Otepää looduspargi kaitse-eeskirja» (RT I 1997, 25, 388; 1998, 66, 1036; 1999, 94, 837) punkti 18 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) harrastuslik kalapüük spinningu, vedeli, sikuti, ankurdamata unna, käsiõnge ja lihtkäsiõngega, välja arvatud Kösti, Kolmjärve ja Lepassaare sihtkaitsevööndis;».

Peaminister Siim KALLAS

Minister
keskkonnaministri ülesannetes Toivo ASMER

Riigikantselei eurointegratsiooni büroo juhataja
riigisekretäri ülesannetes Henrik HOLOLEI

/otsingu_soovitused.json