HALDUSÕIGUSKalandus ja jahindusVälislepingud

HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonKaubandusalased välislepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineEL toimimist käsitlevad välislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) lisaprotokolli, millega kehtestatakse kala ja teatavate kalandustoodetega kauplemise kord, ratifitseerimise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2002, 6, 17

Välja kuulutanud
Vabariigi President
31.01.2002 otsus nr 95

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) lisaprotokolli, millega kehtestatakse kala ja teatavate kalandustoodetega kauplemise kord, ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 30.01.2002


Ratifitseerida juurdelisatud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) lisaprotokoll, millega kehtestatakse kala ja teatavate kalandustoodetega kauplemise kord, mis on koostatud 2001. aasta 20. detsembril Brüsselil.  Riigikogu esimees    Toomas SAVI