Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise loa taotlemiseks esitatavate andmete loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2002, 10, 105

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise loa taotlemiseks esitatavate andmete loetelu

Vastu võetud 08.01.2002 nr 10

Määrus kehtestatakse «Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse» (RT I 2001, 97, 603) § 8 lõike 6 alusel.

§ 1. Loa taotlemine geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamiseks vastavalt 1. ja 2. ohuklassi nõuetele

(1) Loa taotlemiseks esitab kasutaja Tööinspektsioonile järgmised andmed:
1) kasutaja nimi, registrikood, kontaktandmed;
2) teatise esitamise kuupäev, kui teatis on juba varem esitatud;
3) ohutuse eest vastutava isiku nimi ja kvalifikatsioon;
4) geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamise eesmärk;
5) info retsipient- ja doonororganismi, vektori ja inserdi ning geneetiliselt muundatud mikroorganismi kohta;
6) info kasutatava muundamismeetodi kohta.

(2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) teatis, kui taotlus esitatakse esmakordselt 1. või 2. ohuklassile kohaldatud nõuetele vastavaks kasutamiseks;
2) jäätmete hoidmise ja kahjutustamise kava;
3) erakorraliste abinõude kava õnnetusjuhtumi puhuks;
4) riskianalüüsi protokoll.

§ 2. Loa taotlemine geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamiseks vastavalt 3. ja 4. ohuklassi nõuetele

(1) Loa taotlemiseks esitab kasutaja Tööinspektsioonile järgmised andmed:
1) paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud andmed;
2) kasvukultuuride ruumalad;
3) kasutatava aparatuuri iseloomustus;
4) jäätmete laad ja hulk;
5) ohutegurid, mis võivad mõjutada inimese tervist ja keskkonda;
6) suletud keskkonna ja rakendatavate kaitseabinõude, sealhulgas häiresüsteemide ning ohutuse tagamiseks ja ohu likvideerimiseks kasutatava erivarustuse kirjeldus.

(2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) teatis, kui taotlus esitatakse esmakordselt 3. või 4. ohuklassile kohaldatud nõuetele vastavaks kasutamiseks;
2) paragrahvi 1 lõike 2 punktides 2–4 nimetatud dokumendid.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json