Teksti suurus:

Volitatud isiku määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2002, 11, 113

Volitatud isiku määramine

Vastu võetud 31.12.2001 nr 58

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872;1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282) § 34 lõike 2 alusel.

§ 1. Määrata maakondade keskkonnateenistuste juhatajad omamaakonna piires volitatud isikuteks, kellel on õigus anda nõusolek raadamiseks.

§ 2. Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 14. jaanuari 1999. amäärus nr 3 «Volitatud isiku määramine».

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json