Teksti suurus:

Suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2002, 14, 179

Suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded

Vastu võetud 10.01.2002 nr 12

Määrus kehtestatakse «Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse» (RT I 2001, 97, 603) § 5 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev määrus kehtestab suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded (lisa 1) ja erinõuded (lisad 2–4), kui geneetiliselt muundatud mikroorganisme kasutatakse kasvuhoones, vivaariumis või muudes eritingimustes.

§ 2. Nõuete rakendamise erandid

(1) Kasutaja võib vajadusel käesoleva määruse lisades 1 ja 2 esitatud nõudeid sama ohuklassi korral kombineerida.

(2) Põhjendatud juhtudel võib kasutaja Tööinspektsiooni nõusolekul mitte rakendada käesoleva määruse lisades esitatud nõudeid või nende kombinatsioone.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määruse nr 12
«Suletud keskkonna ohuklassidele
kohaldatavad nõuded»

lisa 1

NÕUDED OHUKLASSIDELE GENEETILISELT MUUNDATUD MIKROORGANISMIDE KASUTAMISEL SULETUD KESKKONNAS

NÕUDED

OHUKLASS

  1 2 3 4
Suletud keskkond        
1. Isoleeritud muust tegevusest samas ehitises ei ole vajalik ei ole vajalik vajalik vajalik
2. Õhukindlalt suletav, et võimaldada desinfitseerimist ei ole vajalik ei ole vajalik vajalik vajalik
Tehniline varustus        
3. Spetsiaalsed kattematerjalid vajalik, tööpind vajalik, tööpind vajalik, tööpind ja põrand vajalik, tööpind, põrand, seinad ja lagi
4. Sisenemine õhuluku kaudu ei ole vajalik ei ole vajalik vabatahtlik* vajalik
5. Alarõhk ümbritseva keskkonna suhtes ei ole vajalik ei ole vajalik vajalik vajalik
6. Õhuvahetus läbi filtrite (HEPA-filter või samaväärne) ei ole vajalik ei ole vajalik vajalik vajalik, koos viirustõkkefiltriga
7. Autoklaav kättesaadav kättesaadav kohapeal kohapeal, peab avanema kahte omavahel eraldatud ruumi
Ohutus        
8. Sissepääs lubatud ainult asjaomastele töötajatele ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
9. Paigaldatakse hoiatusmärk «Bioloogiline oht» ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
10. Kontrollmeetmed aerosoolide leviku tõkestamiseks ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
11. Dušš ei ole vajalik vajalik suletud keskkonnast lahkumisel vajalik suletud keskkonda sisenemisel ja lahkumisel vajalik suletud keskkonda sisenemisel ja lahkumisel
12. Personal peab kandma kaitseriietust ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik, vahetus enne suletud keskkonda sisenemist ja sellest väljumist
13. Kindad ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
14. Kontrollmeetmed näriliste ja putukate sissepääsu tõkestamiseks vabatahtlik vajalik vajalik vajalik
Jäätmed        
15. Heitvesi ja muud vedelikud muudetakse kahjutuks enne kanalisatsiooni laskmist ei ole vajalik ei ole vajalik vabatahtlik vajalik
16. Mikroorganismidega saastunud töövahendite ja tahkete jäätmete inaktiveerimine vabatahtlik vajalik vajalik vajalik
Teised meetmed        
17. Laboris võivad olla ainult seal kasutatavad töövahendid ei ole vajalik vabatahtlik vajalik vajalik
18. Vaateaken ruumis toimuva jälgimiseks vabatahtlik vabatahtlik vabatahtlik vajalik

Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määruse nr 12
«Suletud keskkonna ohuklassidele
kohaldatavad nõuded»

lisa 2

ERINÕUDED OHUKLASSIDELE GENEETILISELT MUUNDATUD MIKROORGANISMIDE KASUTAMISEL KASVUHOONES

NÕUDED

OHUKLASS

  1 2 3 4
Kasvuhoone        
1. Veekindel püsiehitis lukustatavate ja isesulguvate ustega ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
Tehniline varustus        
2. Sisenemine läbi kontrollala, millel on kaks vastastikku lukustatavat ust ei ole vajalik vabatahtlik vajalik vajalik
3. Heitvesi ja muud vedelikud muudetakse kahjutuks enne kanalisatsiooni laskmist vabatahtlik vajalik vajalik vajalik
Ohutus        
4. Geneetiliselt muundatud mikroorganismide leviku tõkestamine eluskultuuri viimisel ühest ruumist teise vabatahtlik vabatahtlik vajalik vajalik
5. Kontrollmeetmed ebasoovitavate liikide sissepääsu tõkestamiseks kontroll (putukad, närilised, artropoodid) vajalik vajalik vajalik vajalik

Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määruse nr 12
«Suletud keskkonna ohuklassidele
kohaldatavad nõuded»

lisa 3

ERINÕUDED OHUKLASSIDELE GENEETILISELT MUUNDATUD MIKROORGANISMIDE KASUTAMISEL VIVAARIUMIS

NÕUDED OHUKLASS      
  1 2 3 4
Vivaarium        
1. Isoleeritud muust tegevusest samas ehitises vabatahtlik vajalik vajalik vajalik
2. Vivaariumi eraldamine lukustatavate ustega vabatahtlik vajalik vajalik vajalik
3. Loomade hoidmine puuris, sulus jne vabatahtlik vabatahtlik vabatahtlik vabatahtlik
4. Veekindlad ja kergesti puhastatavad puurid, sulud vabatahtlik vabatahtlik vajalik vajalik
5. Pinnad kergesti puhastatavad vabatahtlik vajalik, põrand vajalik, põrand ja seinad vajalik, põrand ja seinad
6. Õhuvahetus läbi filtrite ei ole vajalik vabatahtlik vajalik vajalik

Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määruse nr 12
«Suletud keskkonna ohuklassidele
kohaldatavad nõuded»

lisa 4

ERINÕUDED OHUKLASSIDELE GENEETILISELT MUUNDATUD MIKROORGANISMIDE KASUTAMISEL ERITINGIMUSTES

NÕUDED

OHUKLASS

  1 2 3 4
Üldine        
1. Isoleeritus muust tegevusest samas ehitises vabatahtlik vajalik vajalik vajalik
2. Tekkivate heitgaaside kahjutustamine ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
3. Aerosoolide leviku tõkestamine geneetiliselt muundatud mikroorganismide viimisel teise suletud keskkonda vabatahtlik vajalik vajalik vajalik
4. Kasutatud söötmete inaktiveerimine suletud keskkonnast väljutamisel vabatahtlik vajalik vajalik vajalik
5. Kontrollala, vältimaks suletud keskkonnast väljunud geneetiliselt muundatud mikroorganismide levimist keskkonda ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
6. Isoleeritud kontrollala võimaldamaks desinfitseerimist ei ole vajalik vabatahtlik vajalik vajalik
Tehniline varustus        
7. Sisenemine õhuluku kaudu ei ole vajalik vabatahtlik vajalik vajalik
8. Spetsiaalsed kattematerjalid vajalik, tööpind vajalik, tööpind vajalik, tööpind, põrand vajalik, tööpind, põrand, seinad, lagi
9. Seadmed kontrollala ventileerimiseks vabatahtlik vabatahtlik vajalik vajalik
10. Alarõhk ümbritseva keskkonna suhtes ei ole vajalik ei ole vajalik vabatahtlik vajalik
11. Õhuvahetus läbi filtrite (HEPA-filter või samaväärne) ei ole vajalik ei ole vajalik vajalik vajalik
Ohutus        
12. Sissepääs lubatud ainult asjaomastele töötajatele ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
13. Paigaldatakse hoiatusmärk «Bioloogiline oht» ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
14. Personal peab käima duši all enne lahkumist kontrollalalt ei ole vajalik ei ole vajalik vajalik vajalik
15. Personal peab kandma kaitseriietust ei ole vajalik ei ole vajalik vajalik vajalik, vahetus enne suletud keskkonda sisenemist ja sellest väljumist
Jäätmed        
16. Heitvesi ja muud vedelikud muudetakse kahjutuks enne kanalisatsiooni laskmist ei ole vajalik vajalik vajalik vajalik
17. Mikroorganismidega saastunud töövahendite ja tahkete jäätmete inaktiveerimine vabatahtlik vajalik vajalik vajalik

* «vabatahtlik» tähendab, et kasutaja võib riskianalüüsi tulemusi arvestades seda nõuet rakendada või mitte.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json