Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2002, 14, 180

Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine

Vastu võetud 10.01.2002 nr 13

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 2 lõike 1 alusel.

§ 1. Tervishoiuteenuste loeteluna käsitletakse järgmisi tervishoiuteenuseid:
1) Rahvusvahelises haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (RHK-10) loetletud haiguste diagnoosimise ja ravimisega seotud tervishoiuteenused. Nimetatud klassifikatsiooni ingliskeelne nimetus ja lühend on International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems Tenth Revision (ICD-10);
2) Põhjamaade Meditsiinistatistika Komitee kirurgiliste protseduuride klassifikatsioonis loetletud kirurgilised protseduurid. Nimetatud klassifikatsiooni ingliskeelne nimetus ja lühend on Nordic Medico-Statistical Committee, Classification of Surgical Procedures (NOMESCO NCSP).

§ 2. Määruse paragrahvis 1 nimetatud klassifikatsioonid on aluseks riiklike tervishoiu statistiliste vaatluste ning tervishoiualase tegevuse rahastamise, kvaliteedikontrolli ja järelevalve korraldamisele.

§ 3. Määruse §-s 1 nimetatud klassifikatsioonid avaldatakse Sotsiaalministeeriumi Interneti koduleheküljel.

§ 4. Sotsiaalministri 16. jaanuari 1996. a käskkiri nr 5 «Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni RHK-10 kasutuselevõtmine» tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Sotsiaalministri 21. detsembri 1994. a käskkirja nr 222 «Meditsiiniasutustes ja haigekassades kasutatavad loendid» punkti 1 alapunktid 1.8 ja 1.9 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2003. a.

§ 6. Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json