Teksti suurus:

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Hiiumaa keskuse ja Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsiooni ümberkorraldamine, Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Saaremaa keskuse tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 18, 224

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Hiiumaa keskuse ja Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsiooni ümberkorraldamine, Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Saaremaa keskuse tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 24.01.2002 nr 7

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 43 lõigete 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828) kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga».

§ 1. Lõpetada alates 1. aprillist 2002. a Keskkonnaministeeriumi hallatava riigiasutuse Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Saaremaa keskuse (Saaremaa keskus) tegevus.

§ 2. Korraldada 1. aprillist 2002. a ümber Keskkonnaministeeriumi hallatavad riigiasutused Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Hiiumaa keskus (Hiiumaa keskus) ja Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsioon, kusjuures ühendatavad riigiasutused lõpetavad tegevuse ja moodustada nende baasil Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon.

§ 3. Moodustada Hiiumaa keskuse ja Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsiooni ümberkorraldamiseks komisjon järgmises koosseisus:

esimees: Tõnu Traks

– Keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse asekantsler;
liikmed: Helgi Kook – Keskkonnaministeeriumi pearaamatupidaja,
  Merle Uusküla – Keskkonnaministeeriumi personalibüroo spetsialist,
  Ruuben Post – Hiiumaa keskuse direktor,
  Silva Jõema – Hiiumaa keskuse raamatupidaja,
  Andres Miller – Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsiooni direktor,
  Ingrid Saarnak – Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsiooni pearaamatupidaja.

§ 4. Moodustada Saaremaa keskuse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

esimees: Kalju Kukk – Keskkonnaministeeriumi rahanduse ja halduse asekantsler;
liikmed: Epp Abram – Keskkonnaministeeriumi rahandusosakonna peaspetsialist,
  Õie Krevald – Keskkonnaministeeriumi personalibüroo juhataja,
  Mart Herman – Saaremaa keskuse direktor,
  Tambet Kikas – Saaremaa keskuse spetsialist,
  Küllike Truu – Saaremaa keskuse raamatupidaja.

§ 5. Hiiumaa keskuse, Saaremaa keskuse ja Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsiooni direktoritel viia läbi 1. aprilli 2002. a seisuga nende juhitavate riigiasutuste valduses oleva riigivara inventuur ja koostada lõppbilanss ning esitada inventuuriakt ja lõppbilanss vastavale likvideerimiskomisjonile 15. aprilliks 2002. a.

§ 6. Saaremaa keskuse valduses olev riigivara ja asjaajamine anda üle Keskkonnaministeeriumile.

§ 7. Ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetavate riigiasutuste valduses olev riigivara ja asjaajamine anda üle Hiiumaa Kaitsealade Administratsioonile.

§ 8. Likvideerimiskomisjonidel koostada riigivara üleandmise-vastuvõtmise ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktid ning esitada need keskkonnaministrile 24. aprilliks 2002. a.

§ 9. Keskkonnaministeeriumil sulgeda Hiiumaa keskuse, Saaremaa keskuse ja Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsiooni kasutamata jäänud eelarveassigneeringud 1. aprillist 2002. a.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json