Teksti suurus:

Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2002, 18, 235

Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Vastu võetud 16.01.2002 nr 15

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 25 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.

§ 2. Nõuded ruumile koolitervishoiuteenuse osutamiseks

(1) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peab olema üks vastuvõturuum pindalaga vähemalt 16 m2.

(2) Vastuvõturuumi ehitamisel, ümberehitamisel ning renoveerimisel kasutatakse ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille terviseohutus on tõestatud.

(3) Vastuvõturuumi kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.

(4) Vastuvõturuumis peab olema sooja ja külma vee varustus, kanalisatsioon.

(5) Vastuvõturuumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldatud ruumiosa.

(6) Vastuvõturuumis peab olema tehisvalgustus ja loomulik valgustus.

§ 3. Nõuded sisseseadele ja aparatuurile koolitervishoiuteenuse osutamiseks

(1) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peab vastuvõturuumis olema järgmine sisseseade:
1) tool (toolid) patsientide jaoks;
2) õe töölaud ja tool;
3) lukustatud kapp dokumentide jaoks;
4) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
5) meditsiiniline kušett;
6) meditsiiniline kaal;
7) pikkusemõõtur;
8) valgustatud silmatabel.

(2) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peab vastuvõturuumis olema järgmine aparatuur koos vajalike töövahenditega:
1) vererõhuaparaat koos mansettidega suurustes 8×20 cm ja 12×28 cm;
2) fonendoskoop;
3) lamp neelu vaatamiseks;
4) esmaabivahendid;
5) termomeeter;
6) mõõdulint;
7) luup;
8) neerukausid;
9) anatoomilised pintsetid;
10) meditsiinilised käärid;
11) veenisulgur ja rõhksidemed;
12) lahased;
13) kolmnurkrätik;
14) elastiksidemed;
15) kaelatugi;
16) termotekk;
17) süstlad ja nõelad;
18) puuspaatlid ühekordseks kasutamiseks;
19) lateks- ja vinüülkindad;
20) piiritusega immutatud nahapuhastuspaber;
21) haavasidumismaterjalid;
22) desinfektsioonivahendid käte ja tööpindade puhastamiseks.

§ 4. Nõuded aparatuurile koduõendus-hooldusteenuse osutamiseks

Koduõendus-hooldusteenuse osutamiseks peab õel olema järgmine aparatuur koos vajalike töövahenditega:
1) vererõhuaparaat koos mansettidega suurustes 8×20 cm ja 12×28 cm;
2) fonendoskoop;
3) lamp neelu vaatamiseks;
4) termomeeter;
5) esmaabivahendid;
6) mõõdulint;
7) luup;
8) neerukausid;
9) anatoomilised pintsetid;
10) meditsiinilised käärid;
11) süstlad ja nõelad;
12) infusioonravisüsteemid;
13) puuspaatlid ühekordseks kasutamiseks;
14) lateks- ja vinüülkindad;
15) piiritusega immutatud nahapuhastuspaber;
16) haavasidumismaterjalid;
17) desinfektsioonivahendid käte puhastamiseks;
18) põiekateetrid;
19) uriinikogumiskotid;
20) plastmassist uriinikoti fiksaatorid.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2002. aastal.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json