Teksti suurus:

Eesti kodakondsuse andmine eriliste teenete eest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 20, 260

Eesti kodakondsuse andmine eriliste teenete eest

Vastu võetud 23.01.2002 nr 50

«Kodakondsuse seaduse» (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827; 2000, 51, 323; 2001, 93, 565) § 20 lõike 1 alusel ning lähtudes sama seaduse §-st 10 anda teede- ja sideminister Toivo Jürgensoni ettepanekul Eesti kodakondsus eriliste teenete eest Risto Mikael Teinonenile (sünd 26.04.1960).

Risto Mikael Teinoneni tegevus on tõstnud Eesti rahvusvahelist tuntust. Ta on aktiivselt kaasa aidanud Eesti Vabariigi taastamisele ning tema tegevust Eestis on tunnustatud Eesti Gaidide Ühenduse teenetemedali ja Maarjamaa Risti V klassi ordeniga.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN