Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2000. a korralduse nr 854-k «Priit Pirsko ametisse nimetamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 22, 302

Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2000. a korralduse nr 854-k «Priit Pirsko ametisse nimetamine» muutmine

Vastu võetud 29.01.2002 nr 82

«Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565) § 18 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858; 2000, 51, 320; 58, 376) § 10 lõikega 4 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2001. a määrusega nr 429 «Riigiteenistujate töötasustamine 2002. aastal» (RT I 2001, 100, 660) muuta Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2000. a korralduse nr 854-k «Priit Pirsko ametisse nimetamine» (RTL 2000, 111, 1761) punkti 2 ning sõnastada see järgmiselt:

« 2. Määrata 1. jaanuarist 2002. a Priit Pirsko kuupalgamääraks 34. palgaastme järgi 12 000 krooni ja rakendada palgamäära 50-protsendilist diferentseerimist 18 000 kroonini.»

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json