Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 29, 424

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» muutmine

Vastu võetud 19.02.2002 nr 127

«Kohanimeseaduse» (RT I 1997, 1, 3; 14, õiend; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155) § 6 lõike 2 alusel teha Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» (RT I 1997, 48, 793; 1998, 23, 336; 108/109, 1806; RTL 1999, 94, 1177; 176, 2548) punktis 2 järgmised muudatused:

1. Arvata kohanimenõukogu koosseisust välja Tarmo Loodus ja Margit Markus.

2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks Siseministeeriumi asekantsler Tiit Sepp ja liikmeks Teede- ja Sideministeeriumi juriidilise osakonna jurist Katrin Alliksaar.

3. Lugeda kohanimenõukogu liikmete:

Lui Hubeli ametinimetuseks Eesti Kaardikeskuse projektijuht;

Tiit Kulu ametinimetuseks Põltsamaa abilinnapea, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esindaja;

Maila Kuusiku ametinimetuseks Keskkonnaministeeriumi strateegia ja planeeringute osakonna peaspetsialist;

Veljo Ranniku ametinimetuseks Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna ekspert;

Asmu Saare ametinimetuseks Eesti Entsüklopeediakirjastuse loodusteaduste toimetuse juhtivtoimetaja;

Elvi Sepa ametinimetuseks Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse osakonna nõunik.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN